Účtovné závierky

Účtovná závierka 2016

Účtovná závierka 2017 1. časť

Účtovná závierka 2017 2. časť

Účtovná závierka 2018

Účtovná závierka 2019

Účtovná závierka 2020