Ďakujeme

Ďakujeme všetkým dobrým ľudom,
firmám, nadáciám a EU za podporu

… ďakujeme aj všetkým anonymným darcom…

Projekt “Služby ranej starostlivosti v Dobšinej a Rejdovej” je financovaný Európskou úniou NextGenerationEU. Projekt je podporený v rámci výzvy Podpora poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku 0 až 6 rokov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a z prostredia generačnej chudoby.


Projekt „Aby každé dieťa malo šťastné detstvo“ je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Ďalej nás podporili:

AD SK S.R.O., ZUZANA ALBERT, IGOR ANDRÉ, MILAN BABČANEC, NINA BADENDIECKOVÁ, MAROŠ BAJTOŠ, JOZEF BARDÍK, ĽUDMILA BARGEROVÁ, EVA BARTKOVÁ, JOZEF BEŇOVIC, GEBRIEL BIANCHI, EVA BIŠČOVÁ, MATEJ BLAŠKO, MÁRIA BLAŠKOVÁ, RASTISLAV BLAŽEJ, ALICA BLAŽEKOVÁ, IGOR BOCK, STANISLAV BOLEDOVIČ, LENKA BRDÁRSKA, ANDREA BRONĎOŠOVÁ, SIMONA BUGOŠOVÁ, DANA BUNOVÁ, LÍVIA BURANSKÁ, ANNA CIMBÁKOVÁ, TOMÁŠ ČERNÍK, IVAN ČERNUŠÁK, VIERA ČERŇANOVÁ, KATARÍNA DANCÁKOVÁ, MATEJ DEBNÁR, ZUZANA DOLLNY, MARTIN DOLOG, DANIELA DOMOVCOVÁ, MARTIN DRAGULA, ANNA DRÁĽOVÁ, RADOMÍR DRUNEK, LUKÁŠ FILA, KATARÍNA FORGÁCSOVÁ, BARBORA FORMELOVÁ, LUCIA FRANEKOVÁ, BEATA GALIK, JÁN GARAJ, ZUZANA GAŠPAROVÁ, JANA GECELOVSKÁ, BORIS GOMBARČÍK, KRISTÍNA GONDOVÁ, MICHAL GREGOR, JURAJ GREŠKO, ZUZANA HAJSTER VOZÁROVÁ, ANDREA HARSÁNYOVÁ, MARTA HASOVÁ, PETRA HAUSNEROVÁ, PAVOL HERÁK, PAVEL HIRMAN, PETER HOFFMAN, MARIETA HORÁČKOVÁ, MIROSLAVA HORŇÁKOVÁ, VERONIKA HORŇÁKOVÁ, JÁN HRICKO, PETRA HRUBŠOVÁ, GABRIEL HUDÁK, ALEXANDRA HUMAJOVÁ, DANA HUSÁKOVÁ, VERONIKA CHLÁDEKOVÁ, JANA CHMELOVÁ, MARCEL IMRIŠEK, PETER IŠTVÁN, JOZEF IVANECKÝ, PETRA IVICOVÁ, IGOR JAKUBÓCY, IVICA JANČOVÁ, VERONIKA JANKOVÁ, ANDREJ JANKULIAK, MARTIN JARAB, MIROSLAV JAROŠ, VERONIKA JURSOVÁ, JURAJ JUSKO, PETER KALAFUT, KATARÍNA KALAFUT, BIBIANA KALINÁČOVÁ, VERONIKA KANIČÁROVÁ, NATÁLIA KAŠČÁKOVÁ, ANDREJ KISKA, MAREK KISUCKÝ, EVA KIŠOVÁ, SLAVOMÍR KOCKA, STANISLAVA KOČIŠOVÁ, VERONIKA KOLEJÁKOVÁ, ĽUDMILA KOLESÁROVÁ, MÁŠA KORÁBOVÁ, DOMINIKA KOSPEROVÁ, LADISLAV KOSSAR, JÚLIA KOŠÍKOVÁ, VIERA KOVÁČOVÁ, JANA KRAJČOVIČOVÁ, EVA KRÁLOVÁ, URŠULA KRÁĽOVÁ, ZUZANA KRIŠKOVÁ, MARTIN KRNÁČ, TOMÁŠ KUNÍK, LENKA KUNOVÁ, JOZEF A KATARÍNA KUZMOVCI, JERGUŠ LAJOŠ, ZUZANA LESKOVJANSKÁ, TEREZA LEŽOVIČOVÁ, PAVOL LIPOVSKÝ, ELEONÓRA LIPTÁKOVÁ, HANA LIPTÁKOVÁ, PETER LUKÁČ, HENRIETA MACHÁLKOVÁ, STANISLAV MAAR, MÁRIA MADZINOVÁ, JURAJ MAJEK, MÁRIA MARCINOVÁ, VLADIMÍRA MARCINKOVÁ, FILIP MARDZIN, VALÉRIA MASÁROVÁ, MASMED S.R.O., JURAJ MAŠLÁNI, DAGMAR MAŠLÁNIOVÁ, IVANA MATUŠKOVÁ, MICHAL MAXIAN, NINA MELICHEROVÁ, HUGO NICHOLAS MENDEL, MÁRIA MENDELOVÁ, METROHM RESEARCH SLOVAKIA S.R.O., MARTIN MICEK, PIOTR JULIAN MICHNA, MARTIN MOJŽIŠ, MICHAL MRVA, KATARÍNA NASTER DUGASOVÁ, BARBORA NEDEĽKOVÁ, VIKTÓRIA NERGEŠOVÁ, MONIKA NIKODEMOVÁ, OLIVER ONDRÁŠ, SILVIA ONDREJKOVÁ, PETER ORSÁG, MARTIN ORTH, VLADIMÍRA ÖRVOŠÖVÁ, PETER OSLANEC, LÍVIA OSLANCOVÁ, MÁRIA PALKOVIČOVÁ, PATRÍCIA PANEKOVÁ, ZUZANA PAPSONOVÁ, DANA PARDUBSKÁ, ELENA PARNIČAN, ALEXANDRA PATAY, MICHAL PETRÍK, LUCIA PINTEROVÁ, LENKA POLERECKÁ, ERIKA POLGÁRIOVÁ, DANIEL PORAZÍK, LUCIA PORUBČANSKÁ, MARTIN PROCHÁZKA,GABRIELA PRUŽINCOVÁ, MÁRIA PUKAJOVÁ, JANA PUŠKÁŠOVÁ, SOŇA PUTERKOVÁ, RACIO EXPORT – IMPORT, REGAL VEA S.R.O., SILVIA REPASSYOVÁ, IVETA RIGOVÁ, ERIKA RICHTEROVÁ, SAFE-CONSULT S.R.O., IVAN SAKIN, DAVID SALEH, ALEXANDER SAMUEL, PETER SEMAN, MARTIN SLANČIK, MARTINA SLOVÁKOVÁ, ERIK SCHWARCZ, VLADIMÍR SIROCHMAN, ZUZANA SOHA, MONIKA SRNKOVÁ, JOZEF STREŽENEC, MÁRIA STRIHOVÁ, TERÉZIA SUCHALOVÁ, KATARÍNA SUROVÁ, MARTIN SÚSTRIK, OLÍVIA STRELKOVÁ, JOZEF STREŽENEC, ANNA SYMINGTON – MAAR, DOMINIKA ŠÁGOVÁ, SLAVOMÍRA ŠALAMÚNOVÁ, SIMONA ŠIMKOVÁ, MARTIN ŠIMONOVIČ, MÁRIA ŠIROKÁ, PETER ŠKORÍK, ĽUDMILA ŠKURLOVÁ, DAGMAR ŠMELKOVÁ, TATIANA ŠRAMKOVÁ, KAMILA ŠTYRÁKOVÁ, ELENA ŠVANCÁROVÁ, JÁN ŠVEHLÍK, HANA TARABOVÁ, ŠTEFAN TISCHNER, ANDREA TITELOVÁ, PETER TOMEK, JÁN A HANA TREMBULÁKOVCI, ZUZANA TRNAVSKÁ, MÁRIA TRUBÍNYOVÁ, PETR TŘÍSKA, KATARÍNA TULEJOVÁ, MONIKA UHNÁKOVÁ, DANA UKROPCOVÁ, ONDREJ URBAN, MARCEL VARGAEŠTOK, SIMONA VARGOVÁ, VIKTOR VÉGSŐ, KATARÍNA VLKOVÁ, KAROL VÖRÖS, MARTINA VYSKOČOVÁ, MICHAL ZACKO, JAKUB ZAJAC, PETRA ZELENCOVÁ, NATÁLIA ZEMANČÍKOVÁ, ZDANKA ZIMNÁKOVÁ, ALEXANDRA ZNÁŠIKOVÁ, ALŽBETA ZVADOVÁ, ĽUBOMÍR ŽOFAJ … A ĎALŠÍ SKVELÍ A VÝNIMOČNÍ ĽUDIA S DOBRÝM SRDCOM, KTORÍ PODPORUJÚ OZ DETSTVO DEŤOM PROSTREDNÍCTVOM 2% Z DANÍ …

ÚPRIMNE SI CENÍME VŠETKÝCH PODPOROVATEĽOV A PRIATEĽOV NÁŠHO OZ DETSTVO DEŤOM A ZA ICH POMOC A PODPORU ĎAKUJEME.

podpor nás aj ty:

Aj suma z jedného posedenia na kávičke mesačne nám môže výrazne pomôcť udržať činnosť centra.