náš tím

Norika Liptáková

štatutárna zástupkyňa a riaditeľka OZ, učiteľka v ZŠ, špeciálna pedagogička

Norika pôsobí v Základnej škole v Dobšinej ako učiteľka a školská špeciálna pedagogička. 

 

Riadi OZ, organizačne, personálne, finančne a materiálne zabezpečuje činnosť RC, venuje sa účtovníctvu a všetkému, čo sa týka ekonomických záležitostí.  Zabezpečuje metodické vedenie mentorky a asistentiek, tiež má na starosť komunikáciu a spoluprácu so zástupcami samosprávy a organizácií. Má dve dospelé dcéry Hanku a Dašku.

Erika Spiššáková

garantka Klubu Babinec, učiteľka v ZŠ, školská psychologička

Erika pracuje ako učiteľka primárneho vzdelávania v ZŠ, súčasne v škole pôsobí ako školská psychologička.

 

V OZ je od začiatku pôsobenia a venuje sa predovšetkým mladým dospievajúcim dievčatám. Vedie klub Babinec, prezentuje činnosti OZ na odborných konferenciách, spoluzodpovedá za publikačnú činnosť. V súkromí sa venuje predovšetkým svojmu synčekovi Šimonkovi.

Zuzka Leskovjanská

mentorka, koordinátorka aktivít, sociálna pracovníčka

Zuzka má bohaté skúsenosti v práci s ľuďmi z marginalizovaných rómskych komunít a s poskytovaním ranej starostlivosti.

 

V OZ je ako sociálna pracovníčka hlavnou koordinátorkou aktivít RC a mentorkou pre asistentky ranej starostlivosti. V RC poskytuje sociálne poradenstvo. Zodpovedá za administráciu projektov a vedenie všetkej agendy súvisiacej s aktivitami v RC. Má tri deti, Viktóriu, Kristiána a Zuzku.

Bernadeta Kurešová

projektová koordinátorka,

PR manažérka

Berny sa venuje koordinácii projektov, fundraisingu a prezentácii OZ na sociálnych sieťach a webe. Podieľa sa na vedení klubu Babinec.

 

Pochádza z Brna, kde sa ako pracovník v sociálnych službách venovala práci s ľuďmi s mentálnym postihnutím, mládeži z rizikového prostredia a skautingu.

Magdaléna Gažiková

asistentka ranej starostlivosti, peeraktivistka v rómskej komunite

Magdaléna pôsobí v OZ Detstvo deťom ako asistentka ranej starostlivosti a peeraktivistka v rómskej komunite od roku 2019.

 

Je jednou z mamičiek, ktorá navštevuje Domček od začiatku jeho fungovania.  Zabezpečuje fotodokumentáciu aktivít a prevádzku herne. Má tri deti, Nikolasa, Klaudiu a Janka.

Marianna Gažiková

asistentka ranej starostlivosti, peeraktivistka v rómskej komunite

Marianna pôsobí v OZ Detstvo deťom ako asistentka ranej starostlivosti a peeraktivistka v rómskej komunite od roku 2019. 

 

Je jednou z mamičiek, ktorá navštevuje Domček od začiatku jeho fungovania.  Zabezpečuje fotodokumentáciu aktivít a prevádzku herne. Má tri deti, Robertu, Vivien a Robka.

Júlia Kašparová

asistentka ranej starostlivosti, peeraktivistka v rómskej komunite

Júlia pôsobí v OZ Detstvo deťom ako asistentka ranej starostlivosti a peeraktivistka v rómskej komunite od roku 2020.

 

Je jednou z  mamičiek, ktorá navštevuje Domček od začiatku jeho fungovania.  Zabezpečuje fotodokumentáciu aktivít. Má štyri deti, Janka, Števka, Kristínku a Darinku.

Oľga Gažiková

asistentka ranej starostlivosti, peeraktivistka v rómskej komunite

Olinka pôsobí v OZ Detstvo deťom ako asistentka ranej starostlivosti a peeraktivistka v rómskej komunite.

 

Okrem toho pripravuje kreatívne dielne a predškolskú prípravu pre deti. Má tri deti, AnnuMáriu, Terezku a Dianku.

Števka Ferková

asistentka ranej starostlivosti, peeraktivistka v rómskej komunite

Števka pôsobí v OZ Detstvo deťom ako asistentka ranej starostlivosti a peeraktivistka v rómskej komunite.

 

Má na starosti prevádzku herne v Rejdovej.  Zabezpečuje fotodokumentáciu aktivít. Má synčeka Janka.

Katka Dunková

asistentka ranej starostlivosti, peeraktivistka v rómskej komunite

Katka pôsobí v OZ Detstvo deťom ako asistentka ranej starostlivosti a peeraktivistka v rómskej komunite.

 

Katka je našou novou posilou. Zabezpečuje fotodokumentáciu v teréne. Má dve deti, Alexka a Lili.

Podporte nás

Aj suma z jedného posedenia na kávičke mesačne nám môže výrazne pomôcť udržať činnosť centra.