venujte nám 2 %

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli venovať 2 % zo svojich daní deťom z chudoby, pre ktorých organizujeme množstvo aktivít.

Budeme radi, keď o možnosti darovať 2% pre Detstvo deťom poviete aj svojim kamarátom, rodine a známym ♥

Pomôže nám, keď vo svojom zamestnaní umiestnite náš leták, alebo ho svojmu zamestnávateľovi pošlete e-mailom. Stiahnuť si ho môžete tuAk viete o spoločnosti (firme), ktorej by sme mohli poslať žiadosť o 2 % z dane, napíšte nám, prosím, jej adresu na detstvodetom@gmail.com.

Ako venovať 2 %?

Postup pre zamestnancov:

1. Do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete tu. Zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane.

 

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

 

3. Vypíšte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať.

 

Naše údaje:
IČO: 42320003 (zarovnať sprava!)
Obchodné meno (názov): Detstvo deťom
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Jarková 342, 049 25 Dobšiná

 

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2024 na daňový úrad – adresu si nájdete tu.

 

5. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Potrebné tlačivá na stiahnutie:

Predvyplnené na venovanie 2 % pre Detstvo deťom…

Postup pre fyzické a právnické osoby:

Postup pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2024


1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.
(Podiel do výšky 3 % zo zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania.)


2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete 2 % venovať Detstvo deťom:


IČO: 42320003 (zarovnať sprava!)
Obchodné meno (názov): Detstvo deťom
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Jarková 342, 049 25 Dobšiná


3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2024) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete tu), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


4. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate. (Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.)

Postup pre právnické osoby (firmy):

1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (alebo 2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška pre jedného prijímateľa je 8,00 €.


a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. 3. 2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0 % z dane.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

 

2. Vypočítajte si Vaše 1 % (prípadne 2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

 

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 

IČO: 42320003 (zarovnať sprava!)
Obchodné meno (názov): Detstvo deťom
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Jarková 342, 049 25 Dobšiná

 

4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

 

5. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

6. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1 % (2 %) z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

Nemôžete venovať 2 %?

Naše dokumenty