DÁVAME ŠANCU DEŤOM Z CHUDOBY

Každé dieťa si zaslúži šťastné detstvo,
počas ktorého si osvojí zručnosti a návyky, ktoré mu pomôžu k dobrému a zodpovednému životu.

Čo riešime?

V Dobšinej a Rejdovej, kde pôsobíme, sa rodí veľké množstvo detí do prostredia generačnej chudoby. Tieto deti potom prichádzajú vo veku 6 rokov do školy – vzdelávací systém od nich však vyžaduje schopnosti, ktoré majú deti zo strednej triedy. Deti z chudoby nemajú šancu zvládať nároky, ktoré sú na nich v škole kladené, čo postupne vedie k ich rezignácii: najskôr v škole, potom v zamestnaní. Náhradnou sférou uplatnenia pre tieto deti je rodinný život: veľmi skoro zakladajú rodiny a do prostredia generačnej chudoby sa rodia ďalšie deti, ktoré sú na tom rovnako, ako ich rodičia.

Prečo to riešime?

Generačná chudoba nie je problém, ktorý existuje iba na Slovensku a v rómskych komunitách. Faktom je, že generačná chudoba existuje aj v iných častiach sveta a aj tam sa prejavuje obdobne. Kultúrne vzorce chudoby sa odovzdávajú z generácie na generáciu a tí, ktorých sa týkajú, si už ani nevedia predstaviť, že by mohli žiť inak. A napriek tomu je to možné: keď ľudia z generačnej chudoby získajú nádej a potrebnú podporu, dokážu zmeniť svoj osud a osud svojich detí. Deti, ktorých rodičov sa nám podarilo podporiť, sú toho dôkazom: ich schopnosti pravidelne testujeme a z výsledkov je vidieť, že robia veľké pokroky.

Ako to riešime?

Našim cieľom je, aby deti z generačnej chudoby mali v 6 rokoch zručnosti potrebné na to, aby boli úspešné v škole, čo im pomôže k neskoršiemu úspechu v práci a v živote. Veríme, že primárnym vzorom pre dieťa sú jeho rodičia – preto pracujeme priamo s rodičmi detí, ktoré vyrastajú v chudobe. Venujeme sa ranej starostlivosti, ukazujeme rodičom, ako rozvíjať potenciál svojich detí, pracujeme na ich rodičovských kompetenciách, vedieme ich k zodpovednej výchove a vedeniu domácnosti. Tiež organizujeme ďalšie aktivity – prevenčné kluby pre mládež, vzdelávacie stretnutia atď.

KTO SME

Občianske združenie Detstvo deťom bolo založené v roku 2013 dvoma učiteľkami základnej školy v Dobšinej, ktoré chceli pomôcť deťom a dospievajúcim z prostredia generačnej chudoby. Odvtedy sa združenie rozrástlo a sformoval sa celý tím pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí sa venujú aktívnej podpore detí, rodičov a celých rodín.

 

Naša práca by nebola možná bez dobrých ľudí, ktorí priložili ruku k dielu, alebo nás podporili finančne.

Ako nás môžeš podporiť?

Podporiť nás môžeš finančným darom cez online platformu Darujme. Darovať môžeš jednorazovo, alebo ešte lepšie nastaviť pravidelný príspevok:

Svoj finančný dar môžeš zaslať

priamo na číslo účtu:

SK78 0200 0000 0031 0262 7254

Aj suma z jedného posedenia na kávičke mesačne nám môže výrazne pomôcť udržať činnosť centra.

Podávaš daňové priznanie? Daruj nám 2 % zo svojich daní:

Sledujte nás:

KONTAKT

✉ detstvodetom@gmail.com

✆ Domček – 0944 114 545

NAŠE DOKUMENTY